Loading your data. This may take a few seconds. Cancel


Artist Profile

Carol Mujokoro

Carol Mujokoro

Carol Mujokoro is a top selling christian/gospel artist from Zimbabwe, Africa with 12 recorded albums to her credit.Her music career started in 1993 and the ministry is still expanding. You can buy some of her music right here.

Ropa Rajesu Cover
 • Ropa Rajesu
 • Christian/Gospel, Christian/Gospel
 • Carol Mujokoro
 • 07/06/2011
 • Ropa Rajesu
Liner Notes:
 1. Ropa Rajesu
 2. Wakatakura Matenda
 3. My Provider
 4. Hakuna Zita
 5. Tsungirira
 6. Mabvi Ose Achapfugama
 7. Shoko Renyu Ndiro Mwenje
Ndimwari Baba Cover
 • Ndimwari Baba
 • Christian/Gospel, Christian/Gospel
 • Carol Mujokoro
 • 07/08/2011
 • Ndimwari Baba
Liner Notes:
 1. Mwari Wakanaka
 2. I Press Towards The Goal
 3. Tichitarira Kuna Ishe Jesu...
 4. Ndimwari Baba
 5. Zita Rajesu Iguru
 6. Haiwa Jehovah
 7. Jesu Wandishamisa
 8. Jesus You Are Wonderful
 9. Makafira Mweya Wangu
Champions Cover
 • Champions
 • Christian/Gospel, Christian/Gospel
 • Carol Mujokoro
 • 10/13/2011
 • Champions
Liner Notes:
 1. Champion
 2. Ndimi
 3. Anonzwa Minamato
 4. Meso Emweya
 5. Ndovimba Nemi
 6. Nguva
 7. Zivo
 8. Come Holy Spirit
 9. Emmanuel
 10. Wonderful King